Intézménybe való belépés szabályozása illetve helyes kézmosás útmutató

Tisztelt Szülők, Kísérők!

A zeneiskola épületébe 2020. március 11. hatállyal, határozatlan ideigcsak a zeneiskolával tanulói jogviszonyban álló növendékek és a zeneiskola dolgozói léphetnek be.

Kérem, hogy a szülők, kísérők az épületen kívül várakozzanak gyermekeikre.

Tilos az intézményünk területén az indokolatlan közlekedés, a Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn. irányába történő áthaladás.

Az intézkedés a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében történik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érheti el.

 
Tisztelettel,
 
Zólyomi Árpád Balázs
Intézményvezető