•                          Emberi Erőforrások Minisztere                         

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző-

  és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola

  Intézményvezető (magasabb vezető)

  beosztás ellátására.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16.-2025.08.15.-ig szól.

  A munkavégzés helye:

  Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7.

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                         

  Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy az oktatott képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy az oktatott képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
  •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  •       cselekvőképesség,
  •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
  •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
  •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  •       a pályázó szakmai önéletrajza,
  •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
  •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

  A beosztás betölthetőségének időpontja:

  A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin, tankerületi központ igazgató nyújt, a 06-1-795-8240 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Észak-Pesti Tankerületi Központ, 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/ÉPTK/T/0002 , valamint a beosztás megnevezését: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-,Tánc-,Képző- és Iparművészeti AMI-Intézményvezető.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Oktatási és Kulturális Közlöny
  •       a Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti AMI honlapján

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT-Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 5.

  https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=z13c5pf7g8

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Legfrissebb híreink

 • 2020.02.17.

  Kicsinyek Hangversenye – 2020.02.24.

  Kicsinyek Hangversenye – 2020.02.24.
  A Zeneiskola ismét megrendezi a Kicsinyek Hangversenyét 2020. február 24. Hétfőn 17 órai kezdettel a Rácz Aladár Zeneiskola Nagytermében. Közreműködnek a Zeneiskola Növendékei. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan.
 • 2020.01.22.

  Tanári Hangversenysorozat – II./IV. 2020.02.13 – 17:00

  Tanári Hangversenysorozat – II./IV. 2020.02.13 – 17:00
  Idei tanévünk második tanári hangversenyét tartjuk meg 2020. február 13-án Csütörtökön 17 órakor a Rácz Aladár Zeneiskola Nagytermében A hangversenyen közreműködnek a zeneiskola művésztanárai Szeretettel várunk  minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan.
 • 2019.12.11.
 • 2019.11.13.

  Karácsonyi és Fúvószenekari Minősítő Hangverseny

  Szeretettel meghívjuk önöket a Rácz Aladár Zeneiskola Karácsonyi és Fúvószenekari Minősítő Hangversenyére 2019. december 9-én 18:00 órakor az Erzsébetligeti Színházban. (1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR U. 43/C) A Koncerten fellépnek a zeneiskola együttesei, a hangverseny végén megszólaló fúvószenekart vezényli Zólyomi Árpád Balázs. A hangverseny fővédnökei: Kovács Katalin Tankerületi Igazgató Asszony és Kovács Péter Polgármester Úr A hangverseny […]
 • 2019.10.29.
 • 2019.10.03.
 • 2019.09.24.

  Tanári hangverseny

  Tanári hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére, 2019. szeptember 30-án, 17 órai kezdettel a Rácz Aladár Zeneiskola hangversenytermében. Közreműködnek a Zeneiskola Művésztanárai. Szeretettel várunk mindenkit! A belépés díjtalan.
 • 2019.09.16.

  Gyermek szolfézs csoport módosítása

  Kedves Szülők! Gyermekük számára a szolfézs csoport átírást szeptember 18-án 16 óráig tehetik meg személyesen a zeneiskolában.
 • 2019.09.11.

  Zeneismeret tanszak órarendje 2019-2020

  Zeneismeret tanszak órarendje 2019-2020
 • 2019.09.09.

  Tandíj és térítési díj határidő – 09.22

  Tisztelt Szülők!   A tandíj és térítési díj befizetés(átutalás) határideje 2019.szeptember 22-re változott.
 • 2019.09.06.

  Házirend, beleegyező nyilatkozat, szülői nyilatkozat

  Kedves Szülők! 1.  Azok a szülők, akik a tavalyi tanévben nem adtak le beleegyező nyilatkozatot, arról, hogy gyermekük szerepeltetését engedélyezik az iskola honlapján (pl. képek, versenyeredmények), azok megtehetik a főtárgy tanároknál lévő nyilatkozaton, 2019.október 15-ig. 2. Amennyiben a Rácz Aladár Zeneiskolán kívül más művészeti intézménybe is jár gyermekük (pl. Waldorf, vagy másutt is zenei képzésben […]
 • 2019.08.29.

  Csúszik a térítési díj számláinak kiküldése

  Tisztelt Szülők! A térítési díj számláinak kiküldése technikai okok miatt a vártnál lassabban halad, ezért szíves türelmüket kérjük.
 • 2019.08.28.

  Ars Sacra Fesztivál

  Az Ars Sacra Fesztivál rendezvénysorozat eseményeként szeretettel meghívjuk a Rácz Aladár Zeneiskola kiállításmegnyitójára és az azt  követő hangversenyre a Sashalmi Krisztus Király Plébánia Templomba.   További információk itt.        
 • 2019.08.27.

  Órarenddel és csoportos szolfézs órák időpontjaval kapcsolatos információk

  Tisztelt Szülők! Szeptember első hetében kerül sor az órarend egyeztetésre. Ez ügyben a hangszeres főtárgy tanárok keresik önöket a megadott elérhetőségeiken. A csoportos szolfézs órák szeptember 9-én kezdődnek, ezek időpontjairól is a hangszeres főtárgy tanárok tájékoztatják önöket.
 • 2019.08.22.

  Tankönyv és kottavásárlással kapcsolatos tudnivalók

  Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk, hogy 2019. szeptember 4-től 2019.szeptember 26-ig a Zeneiskolában megvehető a tanuláshoz szükséges szolfézskömyv, kotta. 2019. szeptember 4-én 13 – 18 óra, és 2019. szeptember 11-én 13 – 18 óra között az Editio Musica kiadó árúsítja a kiadványokat. A többi időpontban, hétköznap 11 – 18 óráig a 102-es teremben vásárolható szolfézskönyv és munkafüzet. […]
 • 2019.08.21.

  Térítési díjjal kapcsolatos információk

  Tisztelt Szülők, Növendékek!   Korábbi hirdetményünkkel ellentétben a térítési díj számlákat a jövőhét közepén küldjük ki Önöknek. Az utalási határidő így kitolódik 2019. szeptember 10-ig. Szíves megértésüket kérjük. Térítési díjjak összegei: Zeneművészeti ág – egyéni képzés Zeneművészeti ág – szolf.ek. csoportos Képző- és Iparművészeti ág – csoportos képzés   Az alábbi linken találják a kereseti […]
 • 2019.06.27.

  Felvételi eredmények 2019/20 tanévre

  Felvételi eredmények 2019/20 tanévre. OM szám - tanszak
 • 2019.06.26.

  Bizonyítványok átvétele

  Tisztelt Szülők! Kedves Hallgatók! A 2018/19 tanévzáró ünnepségen át nem vett bizonyítványokat, Szerdánként 09:00 – 13:00 között lehet átvenni a zeneiskola portáján.
 • 2019.06.24.

  Felvételi eredményhírdetés időpontja

  Tisztelt Szülők! Kedves Növendékek! A felvételi eredmények kihirdetése június 27-én fog megtörténni bejegyzés formájában, melyet a főoldalon a “10 legfrissebb hírünk” pont alatt fognak tudni megtekinteni. Megértésüket és türelmüket kérjük!
 • 2019.06.06.

  2018/19 – Tanévzáró Ünnepség

  Időpont: 2019. június 19. – 18:00 óra Helyszín: Erzsébetligeti Színház Cím: Budapest, Hunyadvár u. 43/C, 1165

 

A zeneiskolánkban választható hangszerek:

 

Írjon nekünk:

Látogatás számláló: (2019.04.03-tól számítva):


website counter