Fuvola-furulya szakos tanári pályázat

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ug5a4tdmc2

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola

fuvola-furulya szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fuvola és furulya tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, /Főiskola, fuvola szakos tanári szakképzettség,
  •         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés c) pontja,
  •         büntetlen előélet,
  •         cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz,
  •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zólyomi Árpád intézményvezető nyújt, a 06-30-390-9904 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Zólyomi Árpád intézményvezető részére a info@razeneiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.